Kayapınar Belediyesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Ödüllü Logo Tasarım Yarışması Kayapınar Belediyesi’nin kurumsal logosunun Kayapınar vizyonunu yansıtacak şekilde, hem Kayapınar hem Diyarbakır’ın sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulması için düzenlenmektedir.

Katılım Koşulları ve Şartname:

*Yarışma, 18 yaşını doldurmuş, Kayapınar Belediyesi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcılarına açıktır.

*Her katılımcı en fazla 3 adet tasarımla yarışmaya katılabilir.

*Birden fazla tasarımla yarışmaya katılacak olan katılımcılar eserlerini,  isim ve soy isimlerinin yanına 1, 2, 3 gibi rakamlar ekleyerek adlandırmalıdır.

*Logo tasarımında “ Kayapınar Belediyesi” ibaresi de yer almalıdır.

*Eserler 300 dpi, RGB formatında olmalıdır. Eserin bilgisayar ortamındaki çalışma dosyası vektörel olmalıdır ve çalışma dosyası olarak Corel Draw, Illustrator v.b. programlar kullanılmalıdır. Çalışmaların aslı ve JPEG formatlı hali birlikte sunulmalıdır.

*Eserler istenilen formatta ve katılım formu ile birlikte  ozelkalem@kayapınar.bel.tr mail adresine gönderilecektir.

*Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir.

Eğer verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

*Yarışma, eserlerin Kayapınar Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya her aşamasında iptal edilebilir.

*Kayapınar Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

*Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Kayapınar Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem ve logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

*Ödül kazanan tasarımı Kayapınar Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası Seçici Kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Kayapınar Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

*Yarışma sonunda birinci seçilen eser Kayapınar Belediyesi’nin amblem/logosu olarak belirlenecek ve devreye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergileme ve albüm için ayrıca telif ödenmeyecektir.

*Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

*Şartname hükümlerine uymayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

Yarışma Takvimi:

• Yarışma Tarihleri: 11/09/2019 – 10/10/2019

• Seçici Kurul Değerlendirme Tarihleri:11 /10/2019 – 14/10/2019

• Yarışma Sonucunun İlan Tarihi:16/10/2019

• Kayapınar İlçe Belediyesi isterse seçilen 3 eseri halkoyuna sunar veya seçici kurul resmen belirler.

Seçici Kurul  

Seçici kurul, Kayapınar Belediyesi başkanlığında belirlediği üyelerden oluşturulacaktır.

Katılım Şekli ve Adresi:

• Eser ya da eserler (en fazla üç farklı tasarım)  en geç 10/10/2019 günü saat 17.00’ye kadar ozelkalem@kayapınar.bel.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ödüller:

• Birincilik ödülü: 10.000,00 TL

• İkincilik ödülü: 3.000,00 TL

• Üçüncülük ödülü: 2.000,00 TL

Yarışma Sekretaryası:

Peyas Mah. Kayapınar  caddesi no:56

Kayapınar Belediyesi Hizmet Binası