İhale İlanı


                    Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre ihale edilecek işlerin tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiş olup buna ilişkin ihale tarihinden önce şartname bedelinin belediyemiz veznesine yatırılarak, ihale dokümanlarının ihale servisinden temin edilmesi gerekmektedir.

    1-Muhtelif yollarda kullanılmak üzere stabilize dağ malzemesi ve kalker malzemesi temini alım işi

            Tarih: 24.09.2018 Saat :10:00

   2-Kayapınar Belediyesi muhtelif yollarda kaldırım yapım işi:   

Tarih:25/09/2018 Saat:10:00

   3-Muhtelif yollarda asfalt betonu binder mutabakası yapılması işi:

           Tarih:26/09/2018 Saat:10:00