Engellilik Durumundan Dolayı Evde Özel Eğitim Gören 25 Öğrencimiz ile Özel Olarak İlgileniyoruz